Тренінги
2020 рік

    16-17 січня 2020 року співробітники Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  взяли участь у тренінзі «Ключові уміння ХХІ століття» (тренери Британської Ради Сирцова О.М., та Стадніченко К.В.).  Під час тренінгу було розглянуто питання сутності глибинного та поверхового навчання, критичного мислення, креативності, цифрової грамотності, громадянськості; відпрацьовані навички створення системи запитань відповідно до таксономії Б. Блума, надання ефективного відгуку. Під час тренінгу було створено можливості для розвитку креативності, критичного мислення, вміння співпраці для його учасників.

Фото

2019 рік

     24-26 вересня 2019р. на базі Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 відбувся тренінг для 19 вчителів історії з теми  «Актуальні питання змісту та методики викладання шкільного курсу «Громадянська освіта».

     Протягом тренінгу педагоги могли з’ясувати сутність понять «громадянськість», «глибинне навчання», «громадянська та соціальна компетентність», розглянути проблеми впливу громадянської освіти на соціалізацію та ідентифікацію особистості, а також проблеми викладання шкільного курсу «Громадянська освіта» та визначити шляхи їх вирішення,  здійснити апробацію можливих практичних інструментів формування громадянської компетентності в урочній діяльності.

Фото

     18-20 вересня 2019 року на базі Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти відбувся тренінг «Ключові уміння ХХІ століття».  Зміст тренінгу розроблено Британською Радою, яка вийшла з ініціативою підвищення кваліфікації вчителів України з даної тематики.

     Тренерами були  Сирцова О.М. (доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін), Стадніченко К.В. (старший викладач кафедри інформатики та інформаційних технологій)  та Чорна В.М. (методист методичного відділу).

В ході тренінгу його учасники розглянули теоретичні питання сутності глибинного та поверхового навчання, ключових умінь ХХІ століття; розвинули власне критичне мислення та здатності розв’язувати проблемні питання, спілкуватися та взаємодіяти, а також формувати ключові уміння ХХІ століття в учнів.

Фото

     17-18 вересня 2019 року на базі Мелітопольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №23 з поглибленим вивченням іноземних мов відбувся тренінг для вчителів англійської мови молодших класів. В роботі тренінгу взяли участь 14 вчителів районів Запорізької області.

     Тренінг складався з теоретичної та практичної частин. Навчання протягом життя – один із ключових принципів, який дозволяє людині бути гнучким та швидко адаптуватись у нових життєвих ситуаціях, приймати виклики  і бути успішним у новому середовищі. Тому,  за допомогою відповідної поведінки вчителя, школярів націлюють на позитивне ставлення до вивчення мови, на формування первинних навичок до спостереження за власними діями, що призводить до самоусвідомлення та усвідомлення власного поступу в іншомовному навчанні.

 Через залучення до практичної діяльності учасників, метою тренінгу було спрямування вчителів на усвідомлення позитивного оцінювання відповідей молодших школярів, аналіз допущених помилок і труднощів та можливість підтримати слабких учнів під час виконання навчальних завдань, враховуючи їх індивідуальні особливості і здібності учнів. Вчителі, розділившись на групи, виготовляли власні ЛЕП-БУКИ (засоби реалізації формувального оцінювання) з різних тем навчальної програми. Формами реалізації були створені папки, книжки-гармошки, фігурні конверти, кишеньки,  пазли,  листівки.

      Тренінг пройшов  активно, творчо, корисно. Особлива вдячність адміністрації школи за створення теплої, сприятливої для роботи атмосфери.

    28-30 серпня  2019 року на базі КЗ «ЗОІППО» ЗОР відбувся тренінг «Навчаємо української: простір цифрових можливостей» (тренер Галина Корицька, к.філол.н., доцент).

Більше про тренінг "Українська на щодень: цифровий формат"

Фото

    27-29 серпня 2019 року відбувся тренінг «Інструменти feedback (зворотного зв'язку)  в освітньому процесі» (тренери Т.М. Путій, К.В. Стадниченко).

   Учителі ознайомилися з формами feedback з використанням сучасних інформаційних технологій та його роллю в процесі навчання; оволоділи вміннями організації різнобічного зворотного зв’язку у предметному середовищі;розвинули здатність до педагогічної рефлексії.

Матеріали тренінгу: 

Стрічка тренінгу

Фотоальбом

     27-29 серпня 2019 року на базі Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти відбувся тренінг «Інтернет-сервіси в роботі вчителів історії та правознавства». Сімнадцять педагогів області мали можливість відпрацювати навички застосування хмарних технологій в освітньому процесі, розробки чек-листів для роботи учнів в системі перевернутого навчання із використанням онлайн сервісів, розробки квестів тощо.

Фото 

     Сучасний учитель мови та літератури повинен мати не тільки ґрунтовні предметні знання, а й володіти методикою навчання предмета на основі широкого спектру інформаційно-комунікаційних технологій, створювати предметний курс на основі електронних засобів навчання нового покоління, розробляти дидактичний контент із урахуванням електронних дисциплін (електронна педагогіка, електронна лінгводидактика, електронна лексикографія тощо).

    Для забезпечення теоретичної і практичної бази навчання педагога в нових умовах інформаційного суспільства 19-21 серпня 2019 року відбувся тренінг «Відеосервіси в роботі вчителя-мовника» для вчителів зарубіжної літератури, російської мови та літератури (тренери Т.М. Путій, К.В. Стадниченко).

    Мета тренінгу – підвищення рівня інформаційно-комунікаційної компетентності педагогічних працівників закладів освіти усіх типів шляхом поглиблення їх базових теоретичних знань та практичних навичок щодо використання відеосервісів в освітньому процесі для вирішення предметно-методичних та дидактичних задач.

Учасники тренінгу мали можливість сформувати уявлення про можливості використання відеосервісів при навчанні мови та літератури, навчитися використувати відеосервіси у навчальних цілях.

Матеріали:

-         Стрічка тренінгу https://cutt.ly/coUAsi

   21-22 серпня 2019 року відбувся тренінг «Злочини проти людяності: особливості викладання історії Голокосту в закладах освіти». В тренінзі взяли участь  21 вчитель історії Запоріжжя та Запорізької області.

    В ході заходу його учасники мали можливість не тільки ознайомитися із сучасними підходами щодо термінології із зазначеної теми, періодизації Голокосту та особливостями Голокосту в різних регіонах України, але й відпрацювати навички використання мемуарної літератури для визначення стратегій виживання об’єктів Голокосту, документальних свідчень для визначення ділем, які стояли перед євреями в гето, застосування політичного та історичного колажів як засобу формування навичок аналізу та синтезу інформації в учнів тощо. Особлива увага приділена питанню особливостей  використання матеріалів, які містять психотравмуючі елементи для психіки учнів. Також відбулося визначення проблем викладання тем з історії геноцидів та Голокосту та засобів їх вирішення в межах освітнього процесу.

Шановні колеги, на сайті навчального відділу відкрита реєстрація на тренінги ІІІ кварталу

https://sites.google.com/site/nnczoippo/trening2019/treningi-aug-oct-2019 

   24-26 червня 2019 року відбувся тренінг «Інструменти feedback (зворотного зв'язку)  в освітньому процесі» (тренери Т.М. Путій, К.В. Стадниченко).

   Учителі ознайомилися з формами feedback з використанням сучасних інформаційних технологій та його роллю в процесі навчання; оволоділи вміннями організації різнобічного зворотного зв’язку у предметному середовищі; розвинули здатність до педагогічної рефлексії.

​Матеріали тренінгу:

Стрічка

Фотоальбом

   У термін з 24 до 26 червня 2019 року 20 педагогів Запорізької області  пройшли тренінг «Інтернет-сервіси в роботі вчителів історії та правознавства».

   Протягом цього періоду учасники тренінгу під керівництвом тренерів Максима Давидовського (завідувача обласного науково-методичного центру інформатизації освіти) та Ольги Сирцової (доцента кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін) відпрацювали навички роботи з хмарними технологіями (Google диск. Онлайн опитувальники. Онлайн кросворди, пазли, ребуси, QR-коди. Сервіси для створення карт знань, хмари слів. Сервіс для створення інтерактивних вправ, квестів, вікторин тощо).

Фото 

  Сучасний учитель мови та літератури повинен мати не тільки ґрунтовні предметні знання, а й володіти методикою навчання предмета на основі широкого спектру інформаційно-комунікаційних технологій, створювати предметний курс на основі електронних засобів навчання нового покоління, розробляти дидактичний контент із урахуванням електронних дисциплін (електронна педагогіка, електронна лінгводидактика, електронна лексикографія тощо).

    Для забезпечення теоретичної і практичної бази навчання педагога в нових умовах інформаційного суспільства 20 -22 червня 2019 року відбувся тренінг «Відеосервіси в роботі вчителя-мовника» для вчителів зарубіжної літератури, російської мови та літератури (тренери Т.М. Путій, К.В. Стадниченко).

  Мета тренінгу – підвищення рівня інформаційно-комунікаційної компетентності педагогічних працівників закладів освіти усіх типів шляхом поглиблення їх базових теоретичних знань та практичних навичок щодо використання відеосервісів в освітньому процесі для вирішення предметно-методичних та дидактичних задач.

  Учасники тренінгу мали можливість сформувати уявлення про можливості використання відеосервісів при навчанні мови та літератури, навчитися використувати відеосервіси у навчальних цілях.

     Матеріали:

-         Стрічка тренінгу https://cutt.ly/coUAsi

-         Фотоальбом https://photos.app.goo.gl/YYDco6Wqr1nzBvSS9

     19-21 червня 2019 р. відбувся тренінг для вчителів української мови та літератури «Особливості запровадження наскрізних ліній на уроках української літератури (5-9 класи)» (тренер к.п.н., доцент Шацька Н.М.). 

     Метою цього методичного заходу було надання вчителям української мови та літератури теоретичної та практичної допомоги у моделюванні уроку та створенні дидактичного матеріалу для реалізації наскрізних ліній на уроках української літератури. Основні завдання, які вирішувалися на тренінгу, – це

формування професійної компетентності вчителя української мови та літератури до діяльності в умовах реформування середньої школи «Нова українська школа»; вироблення у вчителів умінь і навичок моделювання уроку української літератури із реалізацією наскрізних ліній; надання педагогам практичної допомоги у плануванні та дидактичному оформленні уроку з використанням наскрізних ліній; мотивація педагога до професійного розвитку та саморозвитку.

     Ознайомившись із правилами тренінгу, учасники з’ясовували особливості такої форми удосконалення як тренінг, зображали асоціативне гроно до одного з поданих понять : НУШ, предметні компетентності, міжпредметні компетентності, ключові компетентності, «наскрізні лінії»; розміщали поняття «наскрізні лінії» на піраміді ієрархії, розбирали «мозаїку» з  текстів до наскрізних ліній  та презентували наскрізні лінії. Отже, на тренінгу спочатку відбувалася актуалізація теоретичних знань, а потім  учасники працювали з програмою з української літератури, аналізуючи співвіднесеність художнього твору й наскрізної лінії; обговорювали запропоновані сайтом Ed-era ролики із впровадження наскрізних ліній на уроках; знайомилися з банком допоміжних джерел. На заключному етапі учасники тренінгу створювали власний конспект уроку із впровадженням наскрізної лінії.

Фотозвіт

     З 19 до 21 червня 2019 року на базі Запорізького багатопрофільного ліцею № 99 співробітниками Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіті проведено тренінг для 14 педагогічних працівників області на тему «Технології навчання ХХІ ст.: особливості застосування в українській школі».

     Доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін Ольга Сирцова працювала з освітянами з тем «Формування навичок в освітньому процесі», «Технологія перевернутого класу», доцент кафедри інформатики Ірина Сокол відпрацювала із учасниками тренінгу навички роботи з Classroom, а Алла Куриннна – з тем «технологія Кузнєцова», технологія "Форум-театр" тощо.

Фото 

     18-19 червня 2019 року  на базі Бердянської   спеціалізованої школи   І-ІІІ ступенів №16 з поглибленим вивченням іноземних мов відбувся тренінг   для вчителів англійської мови молодших класів, тренер - Халемендик Н.П. В роботі тренінгу взяли  участь 28 вчителів районів Запорізької області.

     Тренінг складався з теоретичної та практичної  частин. Навчання протягом життя – один із ключових принципів , який дозволяє людині бути гнучким та швидко адаптуватись у нових життєвих ситуаціях , приймати виклики  і бути успішним у новому середовищі. Тому,  за допомогою відповідної поведінки вчителя, школярів націлюють на позитивне ставлення до вивчення мови, на формування первинних навичок до спостереження за власними діями, що призводить до самоусвідомлення та усвідомлення власного поступу в іншомовному навчанні.

     Через залучення до практичної діяльності учасників, метою  тренінгу було спрямування  вчителів  на усвідомлення  позитивного оцінювання  відповідей молодших школярів , аналіз допущених помилок і труднощів та можливість підтримати слабких учнів під час виконання навчальних завдань, враховуючи їх індивідуальні особливості і здібності  учнів.  Вчителі, розділившись на групи, виготовляли  власні  ЛЕП-БУКИ  (засоби  реалізації формувального оцінювання) з різних  тем навчальної програми. Формами реалізації  були створені папки,  книжки-гармошки, фігурні конверти, кишеньки,  пазли,  листівки.

     Тренінг пройшов  активно, творчо, корисно

    Особлива вдячність  адміністрації школи за створення  теплої, сприятливої для роботи атмосфери.

Фото

   06.06-08.06.2019 року на базі КЗ "ЗОІППО" ЗОР відбувся тренінг "Навчаємо української: простір цифрових можливостей" (тренер Галина Корицька, кандидат філологічних наук, доцент). Більше про тренінг "Українська на щодень: цифровий формат"

Фото

     03.06-05.06. 2019 року на базі Запорізької школи-інтернат "Світанок" проходив тренінг "Моделювання уроку української мови на засадах діяльнісного підходу в умовах розвитку цифрового освітнього середовища" (тренер Галина Корицька, кандидат філологічних наук, доцент). Щировдячні колективу закладу (директор Катерина Шарікова; учителі української Марія Колімбровська, Тетяна Іваніна) за сприяння у проведенні тренінгу.    Більше про тренінг "Українська на щодень: цифровий формат"         

Фото 

     29-31.05.2019 року на базі єврейської гімназії  ОРТ-Алеф проходив тренінг  «Методика моделювання навчально-методичного електронного посібника «Українська на щодень» (тренер Корицька Г.Р., кандидат філологічних наук, доцент). 

      Вдячні колективу закладу (директор Шальміна Д.М.; технічна підтримка Олександр Болотний; учителі української  Оксана Колосовська, Лариса Марченко) за cприяння у проведенні тренінгу. Більше про тренінг "Українська на щодень: цифровий формат"

Фото 

    6-8 травня 2019 року  відбувся тренінг «Організація пошукової творчої діяльності учнів у процесі навчання української мови засобами веб-квест технології» (тренери: Галина Корицька, кандидат філологічних наук, доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін КЗ «ЗОІППО» ЗОР та Ірина Подлєсна, вчитель-методист Новоспаської ЗОШ Приазовського району Запорізької області).

      Більше про діяльність на сайті "Українська на щодень: цифровий формат" - https://cutt.ly/StVElB 

  7-8 травня 2019 травня відбувся тренінг "Навчаємось писати есе" для вчителів-мовників. Учасники тренінгу мали оволодіти вміннями організації навчальної роботи щодо оволодіння навичками написання есе;    ознайомитися з критеріями оцінювання есе;    сформувати компетенції, необхідні для роботи в нових умовах;    розвинути здатність до педагогічної рефлексії.

Детальніше

  З метою підвищення рівня інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів-мовників, поглиблення їх базових теоретичних знань та практичних навичок щодо організації навчальної діяльності в умовах розвитку електронного освітнього середовища 2-4 травня 2019 року було проведено тренінг «Веб-інструментарій учителя-мовника». Педагоги отримали практичні навички використання сучасних засобів мережі Інтернет у навчально-виховному процесі; навчилися моделювати урок на засадах електронної лінгводидактики; підвищили свою інформаційну грамотність.

Фото 

Сторінка тренінгу 

     20-22 березня 2019 р. для учителів зарубіжної літератури, російської мови та літератури проведено тренінг «Супровід освітньої діяльності засобами Google kласу». Педагоги мали змогу підвищити свій рівень інформаційно-комунікаційної компетентності, поглибити  базові теоретичні знання та практичні навички щодо використання сучасних хмарних сервісів у навчально-пізнавальній діяльності.

     Результатом роботи на тренінгу стало створення та адміністрування кожним учасником авторського навчального курсу в межах конкретної теми з предмету.

Фотоальбом  

     11-12 березня 2019 року на базі Мелітопольського ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів відбувся тренінг «Злочини проти людяності: особливості викладання історії Голокосту в закладах освіти». В тренінгу взяли участь 29 вчителів історії та курсу «Громадянська освіта» з Мелітополя та Мелітопольського району Запорізької області. Тренінг проведено доцентом кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін ЗОІПП Сирцовою Ольгою Миколаївною та вчителем історії Мелітопольського ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів Діденко Наталією Юріївною.  

   В ході тренінгу розглянуті питання сутності понять геноцид, етноцид та Голокост, визначено причини та об’єкти геноцидів, охарактеризовано особливості Голокосту на різних територіях Європи, України та Мелітопольщини. Вчителі мали можливість відпрацювати навички застосування фото-, віде- та документальних джерел в історії Голокосту на уроках історії та під час виховних заходів із врахуванням того, що ці матеріали містять психотравмуючий матеріал, посилити навички аналізу інформаційних матеріалів на наявність в них фактів та думок, стереотипів та упереджень.

Фото 

    11-13 березня 2019 року відбувся тренінг для 35 вчителів історії та правознавства загальноосвітніх закладів м. Бердянська на тему «Інтернет-технології в роботі вчителя історії». Тренінг провели доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій Сокол І.М. та доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін Сирцова О.М. В ході тренінгу вчителі ознайомилися з можливостями та відпрацювали навички використання інтернет-ресурсів для створення вікторин, ребусів, хмаринок слів, квестів, ментальних карт тощо.

    Фото

     04-06.03.2019 р. на базі Запорізької ЗОШ  № 33 відбувся тренінг  із проблеми  "Моделювання уроку української мови на засадах діяльнісного підходу в умовах розвитку цифрового освітнього середовища"
    Щиро вдячні педколективу  (директор Лариса Булат, учителі української Светлана Мельник, Валентина Черніченко) за сприяння у проведенні заходу; респект працівникам їдальні за СМАЧНЮЩНІ страви! Шана колегам, учасникам тренінгу, за витримку в пізнанні цифрових смаколиків!!!
    Більше про тренінг на сайті "Українська на щодень: цифровий формат" :
https://cutt.ly/www8KZ.

04-05.03.2019 р. відбувся тренінг «Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи (формувальне та стимулююче) згідно вимог НУШ», керівник - Халемендик Н.П.

Фото 

06 лютого 2019 року на базі Водянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 доцентом кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін Ольгою Сирцовою та методистом методичного відділу ЗОІППО Віктором Тараненко було проведено тренінг з проблеми формування медіа грамотності вчителя. В ході заходу були відпрацьовані поняття «медіагромотність», «факт», «медіа продукт», «медіа поле», визначено складові характеристики медіа грамотної людини, визначено залежність між наповнюваністю медіа контенту та формою власності  медіа ресурсу, відпрацьовані навички аналізу медіа продукту на наявність маніпуляцій.

Фото

2018 рік

     16-19 жовтня 2018 року на базі Веселівської селищної ради відбувся тренінг "Моделювання уроку української мови в умовах розвитку електронного освітнього середовища" (тренери: Корицька Г.Р., кандидат філологічних наук, доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін комунального закладу "Запорізький ОІППО" ЗОР та Пересунько Т.М., учитель української мови та літератури Балабинського НВК "Престиж").   Більше про тренінг, фото-, відеорелакс у "Камертоні філолога"

16-19 жовтня 2018 року вчителі російської мови, літератури та зарубіжної літератури навчалися на черговому тренінгу "Веб-інструментарій вчителя-мовника". Учасники тренінгу ознайомилися з особливостями навчання учнів мови та літератури в умовах розвитку електронної лінгводидактики; опанували сучасні веб-сервіси з метою їх використання у своїй професійній діяльності.

Сторінка тренінгу

Фотоальбом

   16-18 жовтня 2018 року на базі Малої академії наук учнівської молоді м. Мелітополя  відбувся тренінг «Навчати легко та просто (Засоби активізації мисленнєвої діяльності учнів)» (тренери: Сирцова О.М., к.і.н., доцент та Курінна А.Ф. к.п.н., доцент), в я кому взяло участь 22 вчителі історії та правознавства закладів освіти м. Мелітополя, Мелітопольського, Приазовського районів. 

   В ході тренінгу педагоги мали можливість ознайомитися з теоретичними аспектами психології мисленнєвої діяльності, відпрацювати навички застосування ігрової, біоадекватної технології в навчальному процесі та нелінійних способів фіксації інформації, моделювання перевернутого  уроку, а також підвищити рівень власної комунікативної, соціальної та професійної компетентностей.

  27-29 серпня 2018 року на базі Веселівської районної гімназії (директор  Кривко і.О.) відбувся тренінг із проблеми «Організація пошукової творчої діяльності учнів у процесі навчання української мови засобами веб-квест технології» (тренери: Корицька Г.Р., кандидат філологічних наук, доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін КЗ «ЗОІППО» ЗОР та Подлєсна І.С., вчитель української мови та літератури, вчитель-методист Новоспаської ЗОШ І-ІІІ ступенів Приазовської районної ради Запорізької області).

     Більше про тренінг: матеріали тренінгу,  релакс,  фотозвіт

     22-23 серпня 2018 р. на базі Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 27 вчителів історії міста Запоріжжя та Запорізької області пройшли 24 годинний тренінг «Навчати просто та легко», який стосувався проблеми активізації мисленнєвої діяльності учнів на уроках  суспільствознавчих предметів. 

    Під час тренінгу його учасники розширили свої знання про сутність поняття «мислення», його типи та сформували і розвинули навички застосування біоадекватної  та ігрової технологій, технології перегорнутого класу, нелінійних методів фіксації інформації, сторітелінгу на уроках.

      Фото

   23.06-27.06.2018 року на базі Бердянської ЗОШ  № 3 (директор закладу Онищенко О.О.) відбувся тренінг із проблеми «Моделювання уроку української мови в умовах розвитку електронного освітнього  середовища» (тренер: Корицька Г.Р., кандидат філологічних наук, доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін КЗ «ЗОІППО» ЗОР ).  Більше про тренінг на сайті "Українська на щодень: цифровий формат", фотозвіт.

     26-27 червня відбувся тренінг для вчителів української мови та літератури «Особливості запровадження наскрізних ліній на уроках української літератури (5-9 класи)» (тренер к.п.н., доцент Шацька Н.М.). 

     Метою цього методичного заходу було надання вчителям української мови та літератури теоретичної та практичної допомоги у моделюванні уроку та створенні дидактичного матеріалу для реалізації наскрізних ліній на уроках української літератури. Основні завдання, які вирішувалися на тренінгу, - це формування професійної компетентності вчителя української мови та літератури до діяльності в умовах реформування середньої школи «Нова українська школа»; вироблення у вчителів умінь і навичок моделювання уроку української літератури із реалізацією наскрізних ліній; надання педагогам практичної допомоги у плануванні та дидактичному оформленні уроку з використанням наскрізних ліній; мотивація педагога до професійного розвитку та саморозвитку.

     Ознайомившись із правилами тренінгу, учасники з’ясовували особливості такої форми удосконалення як тренінг, зображали асоціативне гроно до одного з поданих понять: НУШ, предметні компетентності, міжпредметні компетентності, ключові компетентності, «наскрізні лінії»; розміщали поняття «наскрізні лінії» на піраміді ієрархії та презентували наскрізні лінії. Таким чином на тренінгу спочатку відбувалася актуалізація теоретичних знань, а потім  учасники працювали з програмою з української літератури, аналізуючи співвіднесеність художнього твору й наскрізної лінії; обговорювали запропоновані сайтом Ed-era ролики із впровадження наскрізних ліній на уроках; знайомилися з банком допоміжних джерел. На заключному етапі учасники тренінгу створювали власний конспект уроку із впровадженням наскрізної лінії.

Додаткові матеріали 

Фотозвіт 

   29.05-01.06.2018 року на базі Мелітопольської гімназії № 19 (директор закладу Мельник С.В.)  відбувся тренінг із проблеми «Моделювання уроку української мови в умовах розвитку електронного освітнього  середовища» (тренери: Корицька Галина Романівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін КЗ «ЗОІППО» ЗОР та Пересунько Тетяна Миколаївна, вчитель української мови та літератури Балабинського навчально-виховного комплексу «школа І-ІІІ ступенів гімназія «Престиж» Запорізького району Запорізької області, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист ). Більше про тренінг на сайті "Українська на щодень: цифровий формат",  фотозвіт.

    З 29 до 31 травня 2018 р. у Запорізькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти відбувся тренінг «Навчати легко та просто (засоби активізації мисленнєвої діяльності учнів)», участь у якому взяли 22 вчителя історії Запорізького регіону. Протягом трьох днів учасники тренінгу мали змогу заглибитися у проблеми методики викладання історії в умовах переходу до нової української школи.

    Були розглянуті теоретичні питання та відпрацьовані відповідні навички застосування методів біоадекватної, ігрової технології, педагогічного сторітелінгу як засобів концентрації уваги, розвитку пам’яті, активізації правої півкулі мозку тощо. Під час тренінгу з вчителями історії працювали доктор педагогічних наук, професор кафедри історії України Запорізького національного університету Сергій Терно та кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Ольга Сирцова. Так, Сергій Терно провів заняття з проблеми впровадження технології розвитку критичного мислення, одним з розробників якої є особисто. Також під час занять вчителі мали можливість ознайомитися з досвідом роботи вчителя історії Запорізької гімназії № 25 гуманітарного профілю Марини Дашко (яка є переможцем методичної вистави «Освіта Запорізького краю – 2018») з теми «Підготовка до практичних робіт з історії як засіб формування життєвих компетентностей вчителя та учнів». Всі учасники тренінгу отримали сертифікати щодо підвищення ними кваліфікації в обсязі 24 години (0,8 кредита).

    Фотоальбом

   15.05.2018 р. на базі Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №103 Запорізької міської ради Запорізької області пройшов у межах ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (14-21.05.2018 р.) тренінг: «Методологія CLIL у практиці багатомовної освіти».

    Тренер: Берегова О.А. к. філол. н., доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін,

   Учасниками тренінгу були: учасники національного пілотного проекту «Формування багатомовності дітей та учнів: прогресивні європейські ідеї в українському контексті» (директор (1), заступники директора (3), вчителі (16).

     В ході роботи тренінгу:

  • презентовані основні характеристики предметно-мовного інтегрованого навчання. Модель «4 С»;

  • розглянуто структурні елементи типового уроку CLIL;

  • виокремлено етапи планування навчального матеріалу за методологією CLIL та його особливості;

  • практично відпрацьовано та проведено захист проектів "Планування навчального матеріалу за методологією CLIL".

    10-12 травня 2018 року на базі Інституту відбувся тренінг із проблеми «Веб-інструментарій учителя-мовника» (для вчителів української мови та літератури) (тренер: Корицька Г.Р., кандидат філологічних наук, доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін КЗ «ЗОІППО» ЗОР). Більше про тренінг у "Камертоні філолога"

   10.05.2018 на базі комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради пройшов тренінг «Науково-методичний супровід дослідно-експериментальної роботи за Всеукраїнським проектом багатомовної освіти (заняття 2)».

     Тьютор: Берегова Ольга Андріївна, к. філол. н., доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін

     Під час роботи тренінгу були розглянути такі питання:основні характеристики предметно-мовного інтегрованого навчання, модель «4С», типовий урокCLIL, особливості планування навчального матеріалу за методологією CLIL.

           Дякуємо за активну участь!

           Фото

  10-11 квітня 2018 року на базі Інституту пройшов тренінг для вчителів англійської мови із проблеми «Планування навчального матеріалу з англійської мови для 5-9 класів згідно вимог нової програми» (тренер: Халемендик Н.П., старший викладач кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін КЗ «ЗОІППО» ЗОР).

  11-13 квітня 2018 року на базі Інституту відбувся тренінг для вчителів української мови та літератури із проблеми «Організація пошукової творчої діяльності учнів у процесі навчання української мови засобами веб-квест технології» (тренери: Корицька Г.Р., кандидат філологічних наук, доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін КЗ «ЗОІППО» ЗОР та Подлєсна І.С., вчитель української мови та літератури, вчитель-методист Новоспаської ЗОШ І-ІІІ ступенів Приазовської районної ради Запорізької області).

Більше про тренінг: релакс,  фотозвіт

  12-13 квітня 2018 року на базі Інституту пройшов тренінг для вчителів російської мови та літератури, зарубіжної літератури «Реалізація нової програми інтегрованого курсу "Російська мова та література" для 10-11 класів: планування та дидактичне забезпечення»  (тренер Путій Т.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін КЗ «ЗОІППО» ЗОР).

  12-13 квітня 2018 року на базі інституту пройшов тренінг для вчителів англійської мови із проблеми «Планування навчального матеріалу з англійської мови для 5-9 класів згідно вимог нової програми» (тренер: Берегова О.А., кандидат філологічних наук, доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін).

   Під час роботи тренінгу були розглянути такі питання:порівняльний аналіз навчальних програм 2014 та 2017 рр.; інтегровані змістові лінії та орієнтовні способи їх реалізації; параметри оцінювання в узгодженні з програмами; модель сучасного уроку іноземної мови; моделювання та планування навчального матеріалу з англійської мови для 5-9 класів згідно вимог нової програми.

    26-29 березня у Мелітополі вчителі російської мови, літератури та зарубіжної літератури навчалися на тренінгу «Веб-інструментарій вчителя-мовника». Педагоги ознайомилися з особливостями навчання учнів мови та літератури в умовах розвитку електронної лінгводидактики, можливостями використання веб-сервісів у професійній діяльності вчителя-предметника.

© Кафедра філософії. Сайт створений на Wix.com

  • Белая иконка facebook
  • Иконка Twitter с прозрачным фоном
  • White Google+ Icon
  • White YouTube Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now